…Konrad książę mazowiecki, …nadaje i daruje mistrzowi Hermann i braciom jego zakonu rycerzów Chrystusa, niegdyś Dobrzyńskim zamek Drohicin i cały okręg ziemi koło zamku leżący, począwszy od środka rzek Buga i Nura, aż do granic  Rutenów…. Zakon ziemie wymienioną trzymać będzie prawem wiecznem dziedzicznem, a jako służący Chrystusowi, bronić powinien lud chrześcijański od natarczywości pogan. Mistrz Hermann ze swej strony, z braćmi zakonu … przyrzekł …  bronić przeciw wszystkim napastnikom; atoli przeciw heretykom Prusakom i dalszym nieprzyjaciołom…, sami bracia osobiście walczyć będą powinni. My nawzajem zobowiązaliśmy się bronić rzeczonej ziemi Drohicin od nieprzyjacielskich natarczywości…

Dań w Babinie anno grat MCCXXXVII, YIIIdus Mart… [J. Daniłowicz, 1860]

Wzorem książęcego nadania w 1237 r. Braciom Drohiczyńskim obowiązku obrony Podlasia, zobowiązujemy się chronić przed zniszczeniem i zapomnieniem zabytki historyczne i archeologiczne tych ziem

O FIRMIE.

Podlaska Pracownia Archeologiczna prowadzi działalność od 2008 r., jednak jej archeolodzy mają bogate doświadczenie w pracach terenowych, realizowanych od 1980 r. Pracownia nasza zanotowała już znaczne osiągnięcia zarówno w badaniach naukowych jak i odkryciach oraz pracach ratowniczych stanowisk zagrożonych zniszczeniem.

 

Podejmujemy chętnie nietypowe zadania i nowatorskie działania w zakresie badań archeologicznych. Uczestniczymy w projektach badawczych o charakterze lokalnym jak i pracach dotyczących szerszych zagadnień.

Zatrudniamy doświadczonych archeologów i pracowników technicznych, posiadających kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji oferowanych usług, akceptowanych przez Urzędy Ochrony Zabytków. 

Współpracujemy z archeologicznymi ośrodkami uniwersyteckimi i muzealnymi w zakresie prowadzonych przez nas badań oraz analiz specjalistycznych: antropologicznych, dendrochronologicznych , metalograficznych, historycznych, archiwalnych, konserwatorskich itp.


Pracownia nasza specjalizuje się w kompleksowym przygotowaniu i zabezpieczaniu inwestycji budowlanych w zakresie ochrony zabytków. Oferta firmy obejmuje całą gamę usług z dziedziny archeologii, muzealnictwa i nauk pokrewnych. Są to zadania uwzględnione w zakresie prac.

Wyniki prowadzonych przez nas badań są na bieżąco publikowane w wydawnictwach zajmujących się problematyką badań archeologicznych, a zwłaszcza w Podlaskich Zeszytach Archeologicznych, Biuletynie Konserwatorskim Województwa Podlaskiego oraz wydawnictwach lokalnych. Udostępniamy je również na naszej stronie internetowej.

Aktualnie zapraszamy do odwiedzania Facebooka i strony Fundacji Ochrony Zabytków „Na Rubieży”- tam aktualności z naszych działań.
Follow me on Academia.edu

 

Dane  firmy:

Podlaska Pracownia Archeologiczna, Lech Pawlata
15-665 Białystok, ul. Rumiankowa 24/20, Tel. 501514460
NIP-542-012-09-95
                 archeologiapodlasia@wp.pl

Podlaska Pracownia Archeologiczna, Lech Pawlata Białystok